افراد مبتلا به آکنه پوستی باید تحت درمان قرار بگیرند

متخصص بیماری های پوست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با بیان اینکه چربی پوست ماحصل فعالیت غدد چربی بنام غدد سباسه است، گفت: شروع فعالیت اصلی این غدد بعد از دوران بلوغ می باشد.