برگزاری گردهمایی خانوادگی جامعه پزشکی خراسان رضوی در نیشابور

معاون فرهنگی بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: اردوی فرهنگی تفریحی یک روزه با حضور 200 نفر از خانواده های اعضای بسیج جامعه پزشکی و کادر درمانی بیمارستان های مشهد در اردوگاه باغرود نیشابور شهرستان نیشابور برگزار می شود.

خدمت رسانی به ۱۰۰۰ مستضعف در کوهسرخ کاشمر

مسئول فرهنگی بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی از خدمت رسانی به 1000 مستضعف در کوهسرخ کاشمر توسط گروه جهادی بسیج جامعه پزشک خبر داد.