۸ مرکز غیرمجاز طب سنتی در مشهد پلمپ شدند

مدیر طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هشت مرکز غیرمجاز و مداخله گر طب سنتی در مشهد، طی ۲ ماه اخیر بسته شده و از فعالیت آنها جلوگیری شد.