۵۰ درصد ذخایر خونی در خراسان رضوی کاهش یافته است

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی از کاهش 50 درصدی ذخایر خونی برای تمام گروههای خونی به ویژه گروههای خونی ارهاش منفی در مشهد و دیگر شهرستانهای این استان خبر داد.