پوکی استخوان؛ بیماری خاموشی

عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: استحکام استخوان به دو عامل اصلی از جمله مقدار توده استخوان ( تراکم استخوان) و کیفیت استخوان بستگی دارد، مهم ترین علت شکستگی های استخوانی در سنین بعد از یائسگی در زنان و افراد مسن، پوکی استخوان است.