خدمت رسانی پزشکی به ۱۳۰۰ حاشیه نشین مشهدی

اردو تیم پزشکی قرارگاه شهید علیمردانی، با مشارکت بهداری سپاه امام رضا(ع) در منطقه طرق حاشیه شهر مشهد در مدرسه تقوا برگزار شد و 1300 نفر از این خدمات استفاده کردند.