تهدید جان مردم با کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق

مدیر نظارت بر موادغذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: زیان وجود کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق تنها اقتصادی نیست؛ بلکه آسیب عمده این کالاها سلامت مردم را نشانه رفته است.