استقرار ۳۰۰ مرکز درمانی ویژه زائران پیاده امام رضا(ع)

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: نیروهای بهداشت و درمان در حدود 300 مرکز اسکان، پایگاه جاده ای و درمانگاه برای خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا(ع) استقرار می یابند.

وزیر بهداشت بر افزایش مراکز درمانی تاکید کرد

وزیر بهداشت و درمان گفت: باید به ازای هر 12هزار و 500 نفر یک مرکز درمانی ایجاد شود.