۵۰ هزار نفر توسط بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی معاینه رایگان شدند

مسئول امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: طی 9 ماه امسال 50 هزار نفر از ساکنان حاشیه شهر مشهد و مناطق کم برخوردار این استان توسط 125 تیم پزشکی این مجموعه به صورت رایگان معاینه و مداوا شدند.