اعزام ۱۰ تیم پزشکی به حاشیه شهر مشهد در هفته بسیج

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: 10 تیم پزشکی در هفته بسیج به حاشیه شهر مشهد و محروم ترین نقاط استان اعزام می شوند تا خدمات ویزیت و دارو را به صورت کاملاً رایگان در اختیار نیازمندان قرار دهند.